Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՁՆ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՁՆԱԲԵՐ, ա. Снеговой.
ՁՆԱԲՈՒՔ, ի Вьюга, метель, пурга.
ՁՆԱԳՆԱՑ, ի Снегоход.
ՁՆԱԳՆԴԻ, դու Снежок. ◊ Ձնագնդի խաղալ играть в снежки.
ՁՆԱԹՈՒՅՐ, տե՛ս Ձյունաթույր։
ՁՆԱԿԻՏՈՒԿ, ի Сугроб, снежный занос.
ՁՆԱԿՈՒՏԱԿՈՒՄ, կման Снегозадержание.
ՁՆԱՀՅՈՒՍ, ի Снежная лавина.
ՁՆԱՄԱՐԴ, ու Снеговик.
ՁՆԱՄԱՔՐԻՉ, տե՛ս Ձյունամաքրիչ։
ՁՆԱՏԱՐ, ա. 1. Ослеплённый снегом. 2. Обмороженный. ◊ Ձնատար լինել обморозиться.
ՁՆԵ, ա. Снежный, снеговой.
ՁՆԵԼ, տե՛ս Ձյունել։
ՁՆԹՈՓ, տե՛ս Ձնագնդի։
ՁՆԾԱՂԻԿ, զկի (բրբ.) Подснежник.
ՁՆՀԱԼ տե՛ս Ձյունալալք։
ՁՆՀԱԼՔ, տե՛ս Ձյունալալք։
ՁՆՔԵՂ ի (բրբ․) Изморозь, иней.
<<    Browsing page 1 of 1    >>