Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՓՉ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՓՉԱԿ, ի Дупло.
ՓՉԱԿԱՎՈՐ, ա. Дуплистый.
ՓՉԱԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Дуплистость.
ՓՉԱՆ, ա. Лживый, хвастливый.
ՓՉԱՆԱԼ, ացավ 1. Портиться, испортиться. 2. Погибать, погибнуть. 3. (փխբ.) Развращаться, развратиться. 4. (փխբ.) Измениться в худшую сторону.
ՓՉԱՑԱԾ, ա. 1. Испорченный. 2. (փխբ.) Развратный, развращённый, испорченный. 3. (փխբ.) Испорченный, распущенный.
ՓՉԱՑԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Испорченность.
ՓՉԱՑՆԵԼ, ցրի 1. Портить, испортить. 2. Губить, погубить. 3. (փխբ.) Развращать, развратить. 4. (փխբ.) Портить, испортить.
ՓՉԱՑՈՒՄ, ցման Порча.
ՓՉԵԼ, եցի 1. Дуть, подуть, дунуть. 2. Надувать, надуть, раздувать, раздуть. 3. Дуть, подуть, задувать, задуть, дунуть, веять, повеять. 4. Задуть, гасить, погасить. 5. (փխբ.) Врать, наврать, болтать, плести (прост.), трепать (прост.), трепаться (прост.), натрепаться (прост.). ◊ Փչես կընկնի՝ վեր կընկնի еле-еле душа в теле. Աչքին (աչքերին) թոզ փչել, Խելքին փչել, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ՓՉՈՂԱԿԱՆ, ա. Надувательный.
ՓՉՈՎԻ, ա. Надувной.
ՓՉՈՑ, ի Враньё, болтовня, трепотня (прост.), трепня (прост.), трёп (прост.).
ՓՉՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Испорченность.
ՓՉՈՒՄ, չման 1. Надувание. 2. Дутьё.
ՓՉՎԵԼ, վեց Дуться, надуваться, надуться, раздуваться, раздуться.
<<    Browsing page 1 of 1    >>