Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԲԵՐԵԼ, եցի և րի 1. Приносить, принести, привозить, привезти, приводить, привести, доставлять, доставить. Նրան մի ծրար բերին ему принесли (доставили) пакет. Գնացքը հյուրեր բերեց поезд привёз гостей. Երեխաներին տուն բերին детей привели домой․ 2․ (խսկց.) Рожать, родить. Նա աղջիկ է բերել у неё родилась дочь 3. Плодоносить. ◊ Աշխարհ բերել, Գլուխ բերել, Խելքի բերել, Ձեռք բերել, Մեջ բերել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԵՐԵԼ, եցի և րի 1. Приносить, принести, привозить, привезти, приводить, привести, доставлять, доставить. Նրան մի ծրար բերին ему принесли (доставили) пакет. Գնացքը հյուրեր բերեց поезд привёз гостей. Երեխաներին տուն բերին детей привели домой․ 2․ (խսկց.) Рожать, родить. Նա աղջիկ է բերել у неё родилась дочь 3. Плодоносить. ◊ Աշխարհ բերել, Գլուխ բերել, Խելքի բերել, Ձեռք բերել, Մեջ բերել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ