Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԴՈՂԱԼ, ացի 1. Дрожать, задрожать, трястись, затрястись. Ցրտից դողալ дрожать от холода. Վախից նրա ծնկները դողում էին от страха у него дрожали колени. Ձեռքը չի դողա рука не дрогнет. 2. Трястись, дрожать над чем, кем. Կոպեկի վրա դողալ дрожать над копейкой. 3. Содрогаться, содрогнуться. Трепетать (перед кем). Բոլորը դողում են նրա առաջ все трепещут перед ним.

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԴՈՂԱԼ, ացի 1. Дрожать, задрожать, трястись, затрястись. Ցրտից դողալ дрожать от холода. Վախից նրա ծնկները դողում էին от страха у него дрожали колени. Ձեռքը չի դողա рука не дрогнет. 2. Трястись, дрожать над чем, кем. Կոպեկի վրա դողալ дрожать над копейкой. 3. Содрогаться, содрогнуться. Трепетать (перед кем). Բոլորը դողում են նրա առաջ все трепещут перед ним.