Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ա,. 1. Общий, всеобщий. 2. Обязательный для всех. 3. Находящийся в употреблении многих лиц, общий. 4. Соединённый, объединённый, общий. Միացյալ ուժերով общими силам․ 5. գ. Всё и вся. 6. Общий, сходный для разных людей, интересов и т. д․ 7. Главный, основной. 8. Абстрактным. 9. Бессодержательный, пустой, неконкретный. 10. Поголовный, повальный․ ◊ Ընդհանուր առմամբ՝ առումով вообще. Ընդհանուր լեզու գտնել найти общий язык․ Ընդհանուր հայտարար (մաթ.) обший знаменатель. Ընդհանուր պատմություն всеобщая история.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ա,. 1. Общий, всеобщий. 2. Обязательный для всех. 3. Находящийся в употреблении многих лиц, общий. 4. Соединённый, объединённый, общий. Միացյալ ուժերով общими силам․ 5. գ. Всё и вся. 6. Общий, сходный для разных людей, интересов и т. д․ 7. Главный, основной. 8. Абстрактным. 9. Бессодержательный, пустой, неконкретный. 10. Поголовный, повальный․ ◊ Ընդհանուր առմամբ՝ առումով вообще. Ընդհանուր լեզու գտնել найти общий язык․ Ընդհանուր հայտարար (մաթ.) обший знаменатель. Ընդհանուր պատմություն всеобщая история.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ