Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԾՈՑ, ի (բրբ.) 1. Пазуха. 2․ Объятие. 3. Лоно. 4. (փխբ.) Недра. 5. Залив. 6. (փխբ.) Ущелье. 7. (մաթ.) Синус. ◊ Ծոցն առնել заключить в объятия․ Ծոցը բանալ раскрыть объятия. Ծոցը՝ ծոցում օձ սնուցել՝ տաքացնել согреть на груди змею․ Ձեռքը ծոցը՝ ծոցում մնալ осиротеть, обездолиться. Ծոցը տաքացնել нажиться.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԾՈՑ, ի (բրբ.) 1. Пазуха. 2․ Объятие. 3. Лоно. 4. (փխբ.) Недра. 5. Залив. 6. (փխբ.) Ущелье. 7. (մաթ.) Синус. ◊ Ծոցն առնել заключить в объятия․ Ծոցը բանալ раскрыть объятия. Ծոցը՝ ծոցում օձ սնուցել՝ տաքացնել согреть на груди змею․ Ձեռքը ծոցը՝ ծոցում մնալ осиротеть, обездолиться. Ծոցը տաքացնել нажиться.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ