Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ԱՇԽՈՒՅԺ 1. ա. Живой, бодрый, бойкий, энергичный. 2. մ. Живо, бодро, бойко, энергично. 3. տե՛ս Աշխուժություն։ ◊ Աշխույժ առնել оживиться. Աշխույժի բերել оживить. Աշխույժի գալ оживиться.

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԱՇԽՈՒՅԺ 1. ա. Живой, бодрый, бойкий, энергичный. 2. մ. Живо, бодро, бойко, энергично. 3. տե՛ս Աշխուժություն։ ◊ Աշխույժ առնել оживиться. Աշխույժի բերել оживить. Աշխույժի գալ оживиться.