Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՎԻԶ, վզի 1. Шея. 2. Перешеек. ◊ Վիզ(ն) առնել признаться. Վիզ(ը) թռցնել снимать, снять голову. Վիզ(ը) ծռել гнуть, клонить шею (перед кем-л.). Վիզը երկարել 1) вытягивать, вытянуть шею, 2) гнуть спину, горб. Վիզը զարնել угробить, доконать. Վիզը թեքել обездоливать, обездолить. Վիզը ծուռ 1) пришибленный, подавленный, 2) несчастный. Վիզը կոտրի (կոտրվի) чтоб (ты, он) сломал, свернул себе шею. Վիզը հաստացնել нагулять шею. Վիզը հով պանել прохлаждаться, отлынивать от работы. Վիզը ճկել, տե՛ս Վիզը ծռել, Վիզը ոլորել՝ տալ 1) убивать, убить, 2) обездоливать, обездолить, делать, сделать несчастным. Վիզը տանձի կոթ դառնալ исхудать в щепку, как щепка. Վիզը տակովը չտալ не поддаваться, не поддаться. Վիզը տնկել вытянуть шею. Վզին բարձել навязывать, навязать на шею (чью-л., кому-л.). Վզին թողնել взваливать, взвалить (на кого-л.), на чью-н. шею. Վզին լինել՝ նստել сидеть, сесть, быть на шее (у кого-л). Վզին չոքել приставать, пристать с ножом к горлу. Վզին տալ прогнать взашей. Վզին փաթաթել навязывать, навязать, сажать, посадить и т. п. на шею (чью-л., кому-л.). Վզովը փաթաթվել, Վզովն ընկնել вешаться, бросаться, кинуться на шею (кому-л.), вешаться, виснуть, висеть, повиснуть на шее (у кого-л.). Մեղքը, հանցանքը մեկի վիզը գցել сваливать, свалить вину (на кого-л.). Մեղքը քո (նրա, ձեր, նրանց) վիզը вина ляжет, падёт на тебя (на него, на вас, на них).

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎԻԶ, վզի 1. Шея. 2. Перешеек. ◊ Վիզ(ն) առնել признаться. Վիզ(ը) թռցնել снимать, снять голову. Վիզ(ը) ծռել гнуть, клонить шею (перед кем-л.). Վիզը երկարել 1) вытягивать, вытянуть шею, 2) гнуть спину, горб. Վիզը զարնել угробить, доконать. Վիզը թեքել обездоливать, обездолить. Վիզը ծուռ 1) пришибленный, подавленный, 2) несчастный. Վիզը կոտրի (կոտրվի) чтоб (ты, он) сломал, свернул себе шею. Վիզը հաստացնել нагулять шею. Վիզը հով պանել прохлаждаться, отлынивать от работы. Վիզը ճկել, տե՛ս Վիզը ծռել, Վիզը ոլորել՝ տալ 1) убивать, убить, 2) обездоливать, обездолить, делать, сделать несчастным. Վիզը տանձի կոթ դառնալ исхудать в щепку, как щепка. Վիզը տակովը չտալ не поддаваться, не поддаться. Վիզը տնկել вытянуть шею. Վզին բարձել навязывать, навязать на шею (чью-л., кому-л.). Վզին թողնել взваливать, взвалить (на кого-л.), на чью-н. шею. Վզին լինել՝ նստել сидеть, сесть, быть на шее (у кого-л). Վզին չոքել приставать, пристать с ножом к горлу. Վզին տալ прогнать взашей. Վզին փաթաթել навязывать, навязать, сажать, посадить и т. п. на шею (чью-л., кому-л.). Վզովը փաթաթվել, Վզովն ընկնել вешаться, бросаться, кинуться на шею (кому-л.), вешаться, виснуть, висеть, повиснуть на шее (у кого-л.). Մեղքը, հանցանքը մեկի վիզը գցել сваливать, свалить вину (на кого-л.). Մեղքը քո (նրա, ձեր, նրանց) վիզը вина ляжет, падёт на тебя (на него, на вас, на них).
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ