Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՎԻՃԱԿ, ի 1. Участь, судьба, удел, доля. 2. Положение, состояние. 3. Жребий. 4. (հզվդ., հնց) Округ, область. 5. (եկեղ.) Епархия. ◊ Վիճակ բանալ гадать. Վիճակ գցել бросать, бросить жребий. Վիճակ հանել тянуть, вытянуть жребий. Ի վիճակի լինել быть в состоянии, в силах.

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ՎԻՃԱԿ, ի 1. Участь, судьба, удел, доля. 2. Положение, состояние. 3. Жребий. 4. (հզվդ., հնց) Округ, область. 5. (եկեղ.) Епархия. ◊ Վիճակ բանալ гадать. Վիճակ գցել бросать, бросить жребий. Վիճակ հանել тянуть, вытянуть жребий. Ի վիճակի լինել быть в состоянии, в силах.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ