ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՃԱԽԱՐԱԿ
խոսք` Ղ.ԱՂԱՅԱՆԻ, Երաժշտ. ըստ` Ա. ՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆԻ

Մանի՚ր, մանի՚ր, իմ ճախարակ,
Մանի՚ր սպիտակ մալանչներ,
Մանի՚ր թելեր հաստ ու բարակ,
Որ ես ֊հոգամ իմ ցավեր։

Տիգրանիկս գուլպա չունի,
Հանդ Է գնում ոտաբաց,
Գաբրիելս չուխա չունի,
Միշտ անում Է սուգ ու լաց։

Մանի՚ր, մանիր իմ ճախարակ,
Որ ես հոգամ իմ ցավեր։