ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՈԿԱՑ ՄԻՐԶԵ
Երաժշտ. ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ

Օրն Էր ուրբաթ,
Լուս ի շաբաթ.
Գյաշտ էրիր ենք Մալաքյավեն,
Թղթիկ մ եկավ Ջզիրու քաղքեն,
Առին, բերին Մալաքյավեն,
Տվին ի ձէռ Մոկաց Միրզեն։
Հազար ափսո՛ս Մոկաց Սիրզեն։

Աոեց, կարդաց,
Քաղցրիկ լեզվին էրավ Մազզեն,
Շլեց աչքեր, կախեց չանեն,
Քաղավ գույնը կարմիր երեսեն։
Հագար ափսո՜ս Մոկաց Միրզեն։

Կանչեց, ասաց
Տուր մշակին. —
Դո՚ւս քաշի Բո-Բեդավին,
Վրա դրեք թամք սադաֆին,
Սաֆար կերթամ չար Ջզիրեն։
Հագար ափսո՛ս Մոկաց Միրզեն։