ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ո`Վ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀ
Երաժշտ. Մ. ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ

Ո՛վ Հայոց աշխարհ,
Հարազատ պայծառ,
Զավակնեոիդ օթևան,
Հավեոժական հանգրվան։

Քո հպարտ երգը,
Քո ազատ կյանքը
Թող հընչի հավետ,
Թող ծադկի հավետ։

Ո՛վ հայոց մեր աշխարհ,
Դու ցընծա՛ դարեդար։