ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐ ՆԱՎԱՍՏՅԱՑ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ

Աշխույժ նավաստին
Անվեհեր ճակատ՝
Ընդդեմ փոթորկին,
Երգե անփույթ, զըվարթ։

Լաոիթ դըմբըլա լա, հա՛, հա՛, հա,
Լառիթ դըմբըլւս լա, հա՛, հա , հա,
Լառիթ դըմբըլա լա, հա՛, հա , հա,
Լաոիթ դըմբըլա լա, հա՛, հա՛, հա՛...

Կոհակք փրփրադեզ
Չեն սոսկում վախ մեզ,
Հողմունք սաստկահար
Գըրգըռեն մեզ ի պար։
Լառիթ դըմբըլա լա...

Օ՛ն, խըմենք զըվարթ
Գինին մինչ հատակ.
Օ՛ն, գըրկենք զիրար
Պարենք մենք անդադար։
Լառիթ դըմբըլա լա...

Զանգակն ուժգնապիրկ
Կոչե մեզ ի կարզ,
Վերջ տանք խընդության,
Քաշենք մենք մեր պարան։
Լառիթ դըմբըլա լա...