ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՃԻՆԿՈ
խոսք` Տ.ԶԻԹՈՒՆՈՒ, Երաժշտ. Վ. ՍՐՎԱՆՁՏՅԱՆԻ

Արև ըլլամ ծաթիմ. մարիմ վերևեդ.
Կամ շուք ըլլամ՝ աճիմ, հաանիմ քեզի հետ,
Դեմքիդ մատաղ, ա՚յ սիրական,
Քայլերուդ հետ, ծադիկ ծաղիկ վետ ի վետ։

Օ՚յ, օ՚յ, օ՚յ, օ՜յ, պճինկո՛, պճինկո՛, պճինկո
Օ՛յ, օ՛յ, օ՛յ, օ՛յ, պճինկո՛, պճինկո՜, պճինկո՜...

Ես՝ արեգակ, դու ես ծովը ծիրանի,
Հալինք, լեցվինք իրար ծոցը հոլանի,
Հովը երգե, ա՚յ սիրական,
Հագար լարով, հագար անգամ երանի։

Օ՛յ, օ՛յ, օ՛յ, օ՜յ, պճինկո՛, պճինկո՛, պճինկո
Օ՛յ, օ՛յ, օ՛յ, օ՛յ, պճիկո՛, պճինկո՜, պճինկո՛.

Արո՛ւ, թե էգ, երկո՛ւ, թե մեկ մարմին ենք,
Արու և Էգ ծագ ու թոռներ կհանենք,
Մեր աշխարհի չորս ծագերուն
Արևի պես բոց ու բարի կշարենք։

Օ՜յ, օ՛յ, օ՛յ, օ՛յ, պճինկո՛, պճինկո՛, պճինկո
Օ՛յ, օ յ, օ յ, օ՛յ, պճինկո՛, պճինկո՛, պճինկո՛...