ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՋԱՆ, ՅԱՐՈ ՋԱՆ
Ըստ. Մ. ԱՂԱՅԱՆԻ

Վարդ եմ քաղել շաղերով,
Ջա՛ն, յարո ջա՛ն,
Վեր եմ դըրել մաղերով,
Ջա՚ն, յարո ջա՛ն.
Տեսնեմ իմ յարն գալի՛ս Է,
Ջա՚ն, յարո ջա՛ն,
Աոաջ գնամ տաղերով։

Ջա՛ն, յարո ջա՛ն,
Ջա՛ն, Մարո ջա՛ն,
Ես սիրել եմ՝
Ես կաոնեմ։

Սագեր ունես ծիրանի,
Ջա՚ն, յարո ջա՛ն,
Քամին թել-թել կըտանի,
Ջան, յարո ջան.
Իմ յարը սարեն-ձորեն,
Ջա՛ն, յարո ջա՛ն,
Իմ քունը ո՞նց կտանի

Ջա՚ն, յարո ջա՛ն,
Ջա՛ն, Մարո ջա՛ն,
Ես սիրեյ եմ՝
Ես կաոնեմ։