ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐԵՐԸ ՄԱՆ ԵՄ ԵԿԵԼ
Ըստ. ԳՐ. ՍՅՈՒՆՈՒ

Սարերը ման եմ եկել,
Յա՛ր նայ, նանի ջան...
Յա՛ր, նա, նանայ, նանայ,
Նանայ, նանայ, նանի ջան։

Սրրած յարիս վարդ եմ քաղել,
Յա՛ր, նայ, նանի ջան...
Յա՜ր, նա, նանայ, նանայ,
Նանայ, նանայ, նանի ջան։

Անձրեը ցող Է շաղել
Սիրուն յարիս վըրա մաղել։