ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵՎ ԱՉԵՐ
խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ա. ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԻ

Սև աչերեն շա՚տ վախեցի՛ր,—
էն մութ, անծեր գիշեր է.
Մութը ահ է, չարքեր շա՜տ կան,–
Սև աչերը մի՛ սիրե...
Տե՛ս իմ սիրտըս—արուն-ծով է.
էս չարքերը զարկեցին.
Էն օրվանեն դադար չունիմ,—
Սև աչերը մի՛ սիրե...

Սև աչերեն շա՚տ վախեցի՛ր,—
էն մութ, անծեր գիշեր է.
Մութը ա՚ահ է, չարքեր շա՜ա կան,–
Սև աչերը մի՛ սիրե...