ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵ՚Ր, ԿԵՑՈ՛ ԴՈՒ ԶՀԱՅՍ
Խոսք` Մ. ԹԱՂԻԱԴՅԱՆԻ Երաժշտ. Մ. ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ

Տե՚ր, կեցո՛ դու զՀայս,
Եվ արա զնոսա պայծառ,
Կեցո՛ դա զՀայս,
Կեցո՛ դա զՀայս։

Զոդորմությունըդ վերին
Հաճյաց ձոնել նոցին,
Զի նովին մարդասցուք
Ապրիլ հաստիս։

Հաստիս, հաստիս, հաստիս,
Զի նովին մարդասցուք
Ապրիլ հաստիս։