ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՔՈՒՅՐ ԻՄ ՆԱԶԵԼԻ
Խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ Երաժշտ.` Դ.ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ

Քույր իմ նազելի, նայիր քո դիմաց՝
Վիրավոր, ավեր իմ սիրտն եմ բացել.
Ախ, նըվիրական ինձ քո գիրկը բաց
Եվ գուրգուրիր ինձ, ես շատ եմ լացել...

Քնքուշ ձեոներով աչերըս սըրբիր.
Մի՛ թող ինձ լալու — ես շա՜տ եմ լացել,
Ճակատիս մռայլ՝ մշուշը ցըրիր,
Եվ գուրգուրիր ինձ, ես շա՜տ եմ լացել...