ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Օ՛Ն ԱՆԴՐ ՅԱՌԱ՛Ջ
Խոսք` Ղ. ԱԼԻՇԱՆԻ Երաժշտ.` Պ.ԲԻԱՆԿԻՆԻԻ

Բա՚մ, փորոտան բարձուստ բոմբիւնք յԱյրարատեան
դաշտն ի վայր,
Արի արանց արիւնք յեռանդն առատանանի հրազայր,
Հրաւէր հայրենեաց հըռչակինդ հանուր
Հոգիք Հայկազանց բորբոքին ի հուր.
«Որք երկնաւորի պսակին էք անձկոտ,
(Ու) որ երկրաւորիս փառանց երկնահորդ,
Հապ օ՛ն, արի արանց մանկունք՝
Հայրենավրէժքըդ Հայկազունք,
Հապ, օ՜ն, ի զէն գունդագունդ,
Յեոյալ ի պար թունդ ի թունդ՛
Ի զէ՚ն, ի վրէ՛ժ, օ՛ն անդր յառա՛ջ,
Ի զէ՚ն, ի վրէ՛ժ, մի ձա՜խ, մի յա՚ջ։
Օ՛ն անդր յառա՜ջ,
Մի ձա՛խ, մի յա՜ջ,
Օ՜ն անդր յառա՜ջ,
Յառա՛շ, յառա՜ջ,
Հապ՛ օ՜ն, յառա՛ջ, յաոա՜ջ։