ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՐՆԱՆ ՕՐԵՐ
խոսք` Ավ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Գ. ԿԱՌՎԱՐԵՆՑԻ

Ուր եք կորեր, գարնան օրեր.
Զառ սարերի հովի հետ.
Կանչեմ՝ արի՛ք, նախշուն հավքե՛ր,
Ալ-շըրթունքով վարդի հետ։

Աղբյուր կուգար էս քարափեն,
Կաքավն էստեղ երգ կասեր.
Խոր ծըմակեն կուգար Էրեն,
Սիրտըս ուրախ կը զարկեր։

Ցուրտ Է հիմի, ձյունն Է եկեր.
Չորս դիս ձըմեռ. ու սառույց.
Ախ, Էլ չը կան արս օրեր.
Սիրտս Էլ սառեր է վաղուց...