ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՈՒ ՆՈՐԻՑ ԵԿԵԼ ԵՍ
խոսք` ԴԵՎԻ, Երաժշտ.` Ն. ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆԻ

Դու նորից եկել ես, ի՞նչ անեմ.
Ես այնպես սիրել եմ քո հոգին,
Գերել ես հայացքով քո անեզր
Ու կապել քո սիրո հմայքին։

Քեզ երկար, շա՜տ երկար եմ սիրել
Ու թաքուն լացել եմ քեզ համար,
Ղու նորից եկել ես,– քեզ սիրե՞մ,
Քեզ սիրե՞մ, քեզ սիրե՞մ, ի՞նչ անեմ,
Աչքերս դեռ թաց են մինչ հիմա։

Չգիտես ի՞նչ անես, ո՛ւմ սիրես,
Դու խենթ ես, խենթ աղշիկ մի լուսե,
Ես Էլ քեզ խենթի պես եմ սիրել,
Բայց քեզնից երբեք սեո չեմ տեսել։

Դու խենթ ես, խենթ աղշիկ, բայց հիմա
Դու նորից եկել ես, ի՛նչ անեմ,
Ես Էլ խենթ եմ դառել ակամա,
Քեզ նորից սիրել եմ, ի՞նչ անեմ։
Աչքերըս դեռ թաց են մինչ հիմա։