ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՍ ՍԱՐԵՆ ԿՈՒԳԱՅԻ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ

Ես սարեն կուգայի,
Դուն դուռը բացիր.
Ձեռդ ծոցդ տարար,
Ա՜խ, արիր, լացիր։

Վա՛յ, վա՛յ, վա՛յ, վառվում եմ,
Վա՛յ, վա՛յ, վա՛յ, հալվում եմ,
Հալվում, վառվում եմ։

Ես մի պինդ պաղ էի,
Դու մըրմուռ լացիր,
Քո հրեղեն արցունքով
Ինձ հալեցիր։
Վա՛յ, վա՛յ, վա՛յ...

Ես մի չոր ծառ էի,
Դու գարնան արև.
Քո սիրով ծաղկեցավ
Իմ ճյուղն ու տերև։
Վա՛յ, վա՛յ, վա՛յ...

Թե ինձ չէիր առնի,
Ինչո՞ւ սիրեցիր.
Մի բուռ կըրակ եղար,
Սիրտըս էրեցիր։
Վա՛յ, վա՛յ, վա՛յ...