ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԶԵՅԹՈՒՆՅՈՑ ՔԱՅԼԵՐԳԸ
խոսք` Հ. ԶԱՔՐՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Տ. ՉՈՒԽԱՋՅԱՆԻ

Արևն ելավ, Զեյթունցինե՚ր,
Դեհ, ձի հեծնենք, առնենք զենքեր, դիմենք առաջ.
Ինչո՛ւ, ինչո՞ւ գըլուխ ծըռենք
Բըոնավորին մեր վիզ աարզած։

Զեյթունցի ենք, մեր սփոփանք
Են պատերազմ և արշավանք.
Սուր, թուր, գնդակ և հրացան
Են խաղալիք մեր հավիտյան։

Ամբողջ հինգ դար զերի ենք մենք.
Մեր շղթայք մենք պատրաստեր ենք,
Ինչո՞ւ այժմեն մենք չստիպեճք
Մեր գերողին կրելու զայն։

Կեցցե՛ Ջեյթուն, ապրի՛ Ջեյթուն,
Թող չտեսնե ստրկություն.
Քանի ունի մեզ պես որդիք,
Ապրի՛ Ջեյթուն, կեցցե՛ Ջեյթուն։