ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԶԱՐԹԻ՚Ր, ՍԻՐՏ ԻՄ
Երաժշտ.` Ա. ՔԱՂՑԱԾՅԱՆԻ

Զարթի՚ր, սիրտ իմ վըշտահար,
Նոր առավոտ քեզ ծագյաց.
Պարտք մուզայից շուրջ ըզքև
Պահեն զգահույսդ հարհավրաց։

Պանծա՛ դյուցազըն մեծ արքա փառոք,
ճեմս առյալ երթըս քո երգով.
Ո՛չ արև, ո՛չ լուսին, ո՛չ աստղեր, ո՛չ երկին
Հասանին քույդ փառաց, հավերժացի՚ր։

Ուրախության օր Է այս
Բերկրյալ սըրտից դեռահաս,
Պարտք մուզայից շուրջ ըզքև
Պահեն զգահույսդ հարհավրաց։

Պանծա՛ դյուցազըն մեծ արքա փառոք,
ճեմս առյալ երթըս քո երգով,
Ո՛չ արև, ո՛չ լուսին, ո՛չ աստղեր, ո՛չ երկին
Հասանին քույդ փառաց, հավերժացիր։