ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԵ, ԼԵ, ՅԱՄԱ՛Ն
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ

Լե, լե, յամա՛ն,
Մեր տուն, ձեր տուն դիմաց-֊դիմաց.
Լե, լե, յամա՜ն,
Հերի ք անեմ աչքով իմաց,
Յամա՜ն, յամա՜ն, յա՜ր։

Լե, լե, յամա՜ն։
Դու ելեր ես կայներ ես դուռ,
Լե, լե, յամա՛ն,
Ես քու սիրուց սավդալի ծուռ,
Յամա՜ն, յամա՜ն, յա՜ր։

Լե, լե, յամա՜ն,
Արև դիպավ Մասիս սարին,
Լե, լե, յամա՜ն,
Կարոտ մնացի ես իմ յարին,
Յամա՜ն, յամա՜ն, լար։