ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԻԾԵՌՆԱԿ
խոսք` Գ. ԴՈԴՈԽՅԱՆԻ, Երաժշտ.` ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ

Ծիծեռնա՛կ, ծիծեռնա՛կ,
Դու՝ գարնան սիրո՛ւն թռչնակ,
Դեպի ո՞ւր, ինձ ասա,
Թռչում ես այդպես արագ։

Ա՜խ, թռի՛ր, ծիծեռնակ
Ծնած տեղս Աշտարակ,
Անդ շինիր քո բույնը
Հայրենի կտուրի տակ։

Անդ հեոու ալևոր
Հայր ունիմ սգավոր,
Որ միակ իր որդուն
Սպասում Է օրեօր։

Դե հ, սիրո՛ւն ծիծեռնակ,
Հեռացի՚ր, թռի՛ր արագ
Դեպ հայոց երկիրը՝
Ծնած տեղս Աշտարակ։