ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՆՉԵ՛, ԿԸՌՈ՛ՒՆԿ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ

Կանչե՛, կըռո՛ւնկ, կանչե՛, քանի գարուն Է,
Ղարիբներու սիրտը գունդ-գունդ արուն Է։
Կըոո՜ւնկ ջան, կըռո՜ւնկ ջան, գարուն Է,
Կըռո՜ւնկ ջան, կըոո՜ւնկ ջան, գարուն Է,
Ա՜խ, սիրտս արուն Է։

Կանչե՜, կըռո՜ւնկ, կանչե՜, քանի արոտ Է,
Աշխարհն Է արեգակ, սիրտս կարոտ Է։
Կըռո՜ւնկ ջան, կըռո՜ւնկ ջան, արոտ Է,
Կըռո՜ւնկ ջան, կըռո՜ւնկ ջան, արոտ Է,
Ա՜յս, սիրտս կարոտ Է։

Կանչե՜, կըռո՜ւնկ, կանչե՜, քանի արև է,
Աշնան կերթաս երկիր, յարիս բարևե։
Կըոո՜ւնկ ջան, կըռո՜ւնկ ջան, արև է,
Կըռո՛ւնկ ջան, կոռո՚ւնկ ջան, արև Է,
Ա՜խ, յարիս բարևե։